Τιμή Φυσικού αερίου Για Κίνηση Οχημάτων ΙΧ στα πρατήρια Ανθούσας και Άνω Λιοσίων: 0,870 €/kg

Η τιμή ισχύει από 13/09/2016 έως 20/09/2016

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για

φυσικό αέριο

Το φυσικό αέριο εκλύει ελάχιστο ποσοστό ουσιών, όπως οξείδια του αζώτου, διοξείδιο του θείου, ή αιωρούμενα σωματίδια

DEPA ON SOCIAL

Αρ. Άδειας Προμήθειας Αερίου Δ1/Α/26859/18.1.2011, Α.Τ. Δ1/Α/15827/7.7.2011, αποφ.ΡΑΕ 129/7.4.15
Αρ. Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ 5

ΑΦΜ 094229666 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών

Αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή Ρ.Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μαρίνου Αντύπα 92,
Ν.Ηράκλειο Αττικής
T.K.:141 21
Τηλ: 210 2701000
Fax : 210 2701010

ΑΡΙΘΜ. Μ.Α.Ε. 17913/01ΑΤ/Β/88/592(07)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000556901000