Τιμή Φυσικού αερίου Για Κίνηση Οχημάτων ΙΧ στα πρατήρια Ανθούσας και Άνω Λιοσίων: 0,870 €/kg

Η τιμή ισχύει από 13/09/2016 έως 20/09/2016

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για

φυσικό αέριο

Η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί μέχρι και 60%, με τη χρήση φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας