Τιμή Φυσικού αερίου Για Κίνηση Οχημάτων ΙΧ στα πρατήρια Ανθούσας και Άνω Λιοσίων: 0,870 €/kg

Η τιμή ισχύει από 13/09/2016 έως 20/09/2016

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για

φυσικό αέριο

Τα γνωστά κοιτάσματα φυσικού αερίου μπορούν να καλύψουν ζήτηση 120 χρόνων με βάση τα σημερινά δεδομένα κατανάλωσης

DEPA ON SOCIAL

Αρ. Άδειας Προμήθειας Αερίου Δ1/Α/26859/18.1.2011, Α.Τ. Δ1/Α/15827/7.7.2011, αποφ.ΡΑΕ 129/7.4.15
Αρ. Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ 5

ΑΦΜ 094229666 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών

Αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή Ρ.Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μαρίνου Αντύπα 92,
Ν.Ηράκλειο Αττικής
T.K.:141 21
Τηλ: 210 2701000
Fax : 210 2701010

ΑΡΙΘΜ. Μ.Α.Ε. 17913/01ΑΤ/Β/88/592(07)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000556901000